Category : økonomi

Forbrukslån som økonomisk buffer

Det finnes ingen grenser for hva nordmenn ønsker å bruke forbrukslån til. Da hjelper det at man står fritt til å velge, og ikke trenger oppgi hva man skal bruke pengene til. Det mangler heller ikke på långivere i dagens marked. Enkelte banker, som Sbanken, lar en låne inntil 500 000 kroner uten å stille sikkerhet. Man bør imidlertid tenke over hva lånet skal gå til før man søker. Ikke alle låneformål kan sies å være like gunstige.

Mange tar opp dyre lån, og sløser pengene vekk umiddelbart. Her snakker vi ferieturer og kjøp av f.eks. båt – altså luksusgoder som ikke kan ses på som investeringer. Da er det smartere å ta opp forbrukslån for å ha pengene som buffer. Selv de med best økonomisk teft kan oppleve uforutsette utgifter som gjør det nødvendig å ha en liten reserve. Plutselig trenger man en ny vaskemaskin eller penger til en tannlegeregning som ble større enn man kunne forutsett.

Spare penger til fremtiden

Uansett hva man skal bruke et forbrukslån til, gjelder det å forsikre seg om at man kan betjene lånet. Det er fint å ha økonomisk buffer, men man må ikke glemme at pengene skal betales tilbake. Og jo raskere man nedbetaler, desto bedre er det. Derfor gjelder det å ha god og stabil inntekt, samt spare penger hver måned. På den måten kan man klare å opprettholde høy egenkapital selv etter lånet er nedbetalt.

Da slipper man å bekymre seg for uforutsette utgifter, fordi man alltid har oppsparte midler å bruke. Mange bekymrer seg dessuten mindre for fremtiden når de vet at de har en reserve å ta av. Dette er særlig fint hvis man har barn. For å forsikre seg om at man ender opp med et så godt lån som mulig, gjelder det å sammenligne. Får man et dårlig lån man ikke klarer nedbetale, oppnår man det motsatte av det man ville.

Sammenligne tilbud

For å sammenligne tilbud, hjelper det ikke kun å lese som hva långiverne tilbyr på sine nettsider. Man må sende søknader til hver enkelt og motta skreddersydde tilbud. Dette kan gjøres gjennom såkalte låneformidlere, som lar en sende én enkelt søknad som ender opp hos flere banker. Prosessen er rask, og ofte får man svar på dagen. Når man mottar svar på søknaden, får man vite hvilke spesifikke vilkår man vil få på lånet.

Bankene kredittsjekker alle søkere, for å få et inntrykk av dem og deres økonomiske situasjon. Det gjelder å vise seg selv som betalingsdyktig, slik at man får best mulig vilkår. Man kan med fordel kredittsjekke seg selv før man sender søknad. Har man for eksempel betalingsanmerkninger, gjør man lurt i å kvitte seg med disse først. Skal man bruke forbrukslån som økonomisk buffer, har man kanskje råd til å vente til man har fått nedbetalt annen gjeld.

Ta høyde for renten

Forbrukslån er kjent for sin høye rente, og det er ikke til å komme unna at enkelte undervurderer den. Da er veien kort til mislighold. Før man takker ja til et lån, skal man forvisse seg om at man har nok til overs hver måned til å nedbetale den effektive renten. Det er nemlig denne renten som utgjør lånets totale kostnad. Den effektive renten er høyere enn den nominelle renten, som dessverre ofte er den det reklameres med.

Effektiv rente betegner nominell rente, pluss påløpende gebyrer. Denne er dessuten individuell, og blir fastsatt etter kredittsjekk. Dette gir enda en grunn til å sammenligne og la seg kredittsjekke. Det er først når man vet nøyaktig hvor mye man får låne og til hvilken rente, at man kan forvisse seg om at det er forsvarlig å takke ja til et lån. Derfor må man ikke forveksle nominell rente med den man faktisk skal betale.

Mange har dårlig økonomisk teft

Det er ingen tvil om at forbrukslån er dyre, men kan gjøre det enklere for seg selv ved å ta forholdsregler. Mange nordmenn har dårlige lånevaner, og flere misligholder. Faktisk har nordmenn mer forbruksgjeld enn de fleste europeiske folkeslag. Ofte skyldes dette at folk tar opp lån på impuls uten å ta høyde for lånets totale kostnad. Det er lov å håpe at denne trenden vil snus når folk forstår alle forholdsregler som må tas.

Også myndighetene har uttrykt bekymring overfor folks lånevaner. Derfor kommer det støtt nye forskrifter, og det er i dag vanskeligere å få innvilget forbrukslån enn tidligere. Finanstilsynet krever, etter forskrifter som trådte i kraft februar 2019, at søkere av forbrukslån skal være i økonomisk stand til å betjene gjeld selv om renten skulle stige med fem prosentpoeng. I tillegg skal lån helst nedbetales innen fem år. Gjeldsmasse skal heller ikke overstige søkers årlige bruttoinntekt gange fem.

Oppsummering – forbrukslån som økonomisk buffer

  • Å bruke et forbrukslån som buffer kan være smart om man vet hvordan man skal betjene lånet
  • Gjennomsnittlig effektiv rente er på rundt 12–13 %

Å bruke forbrukslån som buffer kan være lurt i visse tilfeller. Det er i alle fall bedre enn en del andre låneformål. Man skal uansett forvisse seg om at man er i stand til å betjene lånet før man takker ja til det. Renten er høy ved forbrukslån, nettopp fordi det ikke stilles sikkerhet. Viser man seg som en god betaler, øker sjansen for at man får et lån med gode vilkår.